• Tin nội bộ

JAT Tham dự triển lãm MIDEST 2015 tại Paris- Pháp

JAT sẽ tham dự triển lãm Midest tại Paris- Pháp từ ngày 17/11 đến 20/11/2015