• Tin nội bộ

JAT Tham dự triển lãm EICMA 2015 tại Milano

JAT đã trưng bày gian hàng tại triển lãm EICMA 2015 gian hàng số: A33, thời gian từ ngày 17-22 tháng 11 năm 2015 tại Milan- Italy