• Dây chuyền sản xuất

Dây Chuyền hàn

Dây chuyền Hàn của chúng tôi bao gồm các máy: 1 Hàn Tig, 16 Hàn MIG, 16 Hàn Spot. Khâu kỹ thuật Hàn của chúng tôi sản xuất mang ra thị trường luôn đạt tiêu chuẩn mà khách hàng đưa ra và có thể cạnh tranh thị trường trong và ngoài nước.