• Văn hóa công ty

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Công ty cổ phần sản xuất phụ tùng ô tô và thiết bị công nghiệp đã phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp, theo phương châm "4 xin": Xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép và "5 luôn": Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn đúng giờ. 
Nội dung của đợt phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở sẽ trau dồi kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng, với đồng nghiệp, với đối tác trong xử lý công việc. Mục tiêu của phong trào thi đua nhằm thực hiện tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCNV trong thực thi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng văn minh công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện ngành công nghiệp chế tạo đang đầy khó khăn thử thách bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày, hàng giờ, hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, trong xử lý công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, Lãnh đạo công ty yêu cầu các phòng ban, nhân viên thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên liên tục, đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phân, cá nhân. Đồng thời tiến hành biểu dương, khen thưởng kịp thời đảm bảo chất lượng để phong trào thi đua thực sự phát huy tác dụng, là động lực cỗ vũ, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.